Cầu Akashi Kaikyo ở Nhật Bản là cây cầu treo dây võng dài nhất thế giới và được thiết kế để có thể chịu đựng các cơn bão nhiệt đới mạnh, sóng thần và động đất. Cầy cầu Akashi Kaikyo là sự quy tụ của những đặc điểm ưu tú của kỹ thuật xây cầu từ 7 cây cầu khác nhau tạo nên một cây cầu dài nhất thế giới tới thời điểm hiện tại.

nguồn: Youtube

Grand Canyon Skywalk: Cầu đi bộ trên không tại Mỹ
Video kiến trúc: Millau cây cầu cao nhất thế giới

Video kiến trúc: Cây cầu treo dây võng dài nhất thế giới

Cầu Akashi Kaikyo ở Nhật Bản là cây cầu treo dây võng dài nhất thế giới và được thiết kế để có thể chịu đựng các cơn bão nhiệt đới mạnh, sóng thần và động đất

Xem thêm những bài viết khác:

Cảm nhận của bạn về bài viết