Một kỳ quan kiến trúc của nhân loại được xây dựng trên một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại cho phép du khách ngắm Grand Canyon theo 1 cách hoàn toàn khác.

xem thêm video kiến trúc

Grand Canyon Skywalk: Cầu đi bộ trên không tại Mỹ

Một kỳ quan kiến trúc của nhân loại được xây dựng trên một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại cho phép du khách ngắm Grand Canyon theo 1 cách hoàn toàn khác

Xem thêm những bài viết khác:

Cảm nhận của bạn về bài viết