Video kiến trúc: Cây cầu treo dây võng dài nhất thế giới

Video kiến trúc: Cây cầu treo dây võng dài nhất thế giới

Cầu Akashi Kaikyo ở Nhật Bản là cây cầu treo dây võng dài nhất thế giới và được thiết kế để có thể chịu đựng các cơn bão nhiệt đới mạnh, sóng thần và động đất