Dự án là một ý tưởng kiến trúc của Seasteading Institute để tạo nên thành phố nổi được xây dựng gần các quần đảo Nam Thái Bình Dương vào năm 2020.

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Gần đây, chính phủ của Polynesia thuộc Pháp đã đồng ý ký một bản ghi nhớ cho phép một trong những thành phố nổi đầu tiên sẽ được xây dựng trong vùng biển mở gần các quần đảo Nam Thái Bình Dương nhằm tạo nên một cộng đồng hoàn thiện đầy đủ chức năng và cư dân vào năm 2020. Nhiều chi tiết vẫn đang được nghiên cứu và đưa ra để đối phó với sự biến đổi bất thường của đại dương giúp cho thành phố nổi ổn định trên mặt biển.

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Thành phố được tạo thành từ những tổ hợp hình học có thể kết nối và cũng có thể tách rời để phát triển một cách tự nhiên đáp ứng nhu cầu của cộng đồng. Mỗi tổ hợp có thể được di chuyển bởi một tàu kéo giúp cho mỗi thành phần có thể hoán đổi hoàn toàn. Chấn lưu dưới mỗi mô-đun đều có thể điều chỉnh chiều cao trong khi một cơ chế khóa liên động giúp kết nỗi các mô-đun tạo nên một mạng lưới kiểu mẫu cho sự phát triển và ổn định.

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Ấn tượng với kiến trúc thành phố nổi tương lai
Kiến trúc tương lai đối phó với biến đổi khí hậu
Kiến trúc xanh tương lai của thành phố Paris 2050

theo designboom

Ý tưởng kiến trúc thành phố nổi vào năm 2020

Dự án là một ý tưởng kiến trúc của Seasteading Institute để tạo nên thành phố nổi được xây dựng gần các quần đảo Nam Thái Bình Dương vào năm 2020

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: