Nằm trên tầng cao với cảnh quan tuyệt đẹp, căn hộ penthouse là không gian sống với thiết kế sang trọng được pha trộn giữa cổ điển và hiện đại cùng những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

ảnh: Premier Stagers

từ khóa: penthouse

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse với thiết kế sang trọng

Nằm trên tầng cao với cảnh quan tuyệt đẹp, căn hộ penthouse là không gian sống với thiết kế sang trọng được pha trộn giữa cổ điển và hiện đại cùng những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: