Nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, căn hộ penthouse là không gian sống sang trọng với thiết kế 2 tầng hiện đại và tràn ngập trong một bầu không khí ấm cúng.

Căn hộ penthouse 2 tầng với thiết kế hiện đại ấm cúng

Căn hộ penthouse 2 tầng với thiết kế hiện đại ấm cúng

Căn hộ penthouse 2 tầng với thiết kế hiện đại ấm cúng

Căn hộ penthouse 2 tầng với thiết kế hiện đại ấm cúng

Căn hộ penthouse 2 tầng với thiết kế hiện đại ấm cúng

Căn hộ penthouse 2 tầng với thiết kế hiện đại ấm cúng

Căn hộ penthouse 2 tầng với thiết kế hiện đại ấm cúng

Căn hộ penthouse 2 tầng với thiết kế hiện đại ấm cúng

Căn hộ penthouse 2 tầng với thiết kế hiện đại ấm cúng

Căn hộ penthouse 2 tầng với thiết kế hiện đại ấm cúng

Căn hộ penthouse 2 tầng với thiết kế hiện đại ấm cúng

ảnh: Alexander Simakov

từ khóa: penthouse

Căn hộ penthouse 2 tầng với thiết kế hiện đại ấm cúng

Nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, căn hộ penthouse là không gian sống sang trọng với thiết kế 2 tầng hiện đại và tràn ngập trong một bầu không khí ấm cúng

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: