Tùy vào yêu cầu, phong cách và ngân sách khác nhau chúng ta sẽ có được những thiết kế nội thất khác nhau trên cùng một không gian. Ngôi nhà phố đẹp 2 tầng này là một ví dụ điển hình được các kiến trúc sư biến tấu với những chi tiết khác nhau để có thể đưa ra nhiều giải pháp cho khách hàng và từ đây bạn có thể hình dung và có thêm những kinh nghiệm trong việc thiết kế cho ngôi nhà đẹp hiện tại hay tương lai của bạn sau này.

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

Thiết kế: Archdizart Group

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

từ khóa: nha pho depnha dep 2 tang

2 thiết kế nội thất tham khảo cho cùng một không gian

Tùy vào yêu cầu, phong cách và ngân sách khác nhau chúng ta sẽ có được những thiết kế nội thất khác nhau trên cùng một không gian

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: