Là một phần trong kế hoạch chung tay bảo vệ môi trường và mong muốn xóa bỏ hình ảnh những chai nước ngọt đã sử dụng bị vứt bỏ ở khắp nơi, Coca-Cola đã đưa ra ý tưởng với bộ dụng cụ 16 nắp chai với chức năng khác nhau có thể vặn vào các chai sau khi sử dụng để biến chúng thành những công cụ hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Các nắp chai có thể biến những chai Coca-Cola thành bút vẽ, súng nước, gọt bút chì v.v... Và theo kế hoạch sẽ có 40.000 nắp chai miễn phí sẽ được phân phát tại Việt Nam khi mua nước ngọt Coca-Cola!

Ý tưởng bảo vệ môi trường độc đáo của Coca-Cola

Ý tưởng bảo vệ môi trường độc đáo của Coca-Cola

Ý tưởng bảo vệ môi trường độc đáo của Coca-Cola

Ý tưởng bảo vệ môi trường độc đáo của Coca-Cola

Ý tưởng bảo vệ môi trường độc đáo của Coca-Cola

Coca-Cola đã đưa ra ý tưởng với bộ dụng cụ 16 nắp chai với chức năng khác nhau có thể vặn vào các chai sau khi sử dụng để biến chúng thành những công cụ hữu ích

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: