Bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng và thích thú trước những vật dụng được vẽ 3D một cách sống động như thật của nghệ sĩ Singapore Keng Lye. Những chú cá koi, tôm, rùa hay bạch tuột được thể hiện một cách sống động như thật trong những chiếc ly, bát sứ...tạo một cảm giác mới lạ đầy sáng tạo cho những vật dụng gia đình vốn đơn giản và nhàm chán.

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Ảnh: Keng Lye

Mẫu đèn với hiệu ứng 3D ấn tượng

Thích thú với những vật dụng được vẽ 3D sống động

Bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng và thích thú trước những vật dụng được vẽ 3D một cách sống động như thật của nghệ sĩ Singapore Keng Lye

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: