Với tên gọi Exocet được thiết kế bởi nhà thiết kế Stéphane Leathead, chiếc ghế có thể biến đổi nhiều hình dạng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau cung cấp một sự thoải mái tối đa nhờ vào thiết kế độc đáo và thông minh của nó

Chiếc ghế với thiết kế biến hình độc đáo

Chiếc ghế với thiết kế biến hình độc đáo

Chiếc ghế với thiết kế biến hình độc đáo

Chiếc ghế với thiết kế biến hình độc đáo

Chiếc ghế với thiết kế biến hình độc đáo

Chiếc ghế với thiết kế biến hình độc đáo

Chiếc ghế với thiết kế biến hình độc đáo

Chiếc ghế với thiết kế biến hình độc đáo

Chiếc ghế với thiết kế biến hình độc đáo

Chiếc ghế với thiết kế biến hình độc đáo

Chiếc ghế với thiết kế biến hình độc đáo

Chiếc ghế với thiết kế biến hình độc đáo

Chiếc ghế với thiết kế biến hình độc đáo

Ảnh: Designarium

Chiếc ghế với thiết kế biến hình độc đáo

Chiếc ghế có thể biến đổi nhiều hình dạng để đáp ứng các nhu cầu khác nhau cung cấp một sự thoải mái tối đa nhờ vào thiết kế độc đáo và thông minh của nó

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: