Video kiến trúc: Sân bay Heathrow Luân Đôn

Video kiến trúc - Sân bay Heathrow tại Luân Đôn là một trong những sân bay Quốc tế lớn và bận rộn nhất thế giới được xây dựng từ những công nghệ tiên tiến...

Xem thêm những bài viết khác:

Cảm nhận của bạn về bài viết