Kiến trúc khách sạn ParkRoyal với những khu vườn treo ấn tượng

Kiến trúc khách sạn ParkRoyal với những khu vườn treo ấn tượng

Như một dự án xanh, khách sạn ParkRoyal sở hữu nhiều loại thực vật khác nhau và đa dạng: từ các cây xanh che bóng mát, các cây cọ cao...