Là một thiết kế kiến trúc đẹp của Azerbaijan tại Expo 2015, công trình được xây dựng theo hệ thống mô-đun cho phép một sự linh hoạt của không gian và khả năng tái xây dựng cấu trúc dễ dàng tùy vào mục đích sử dụng. Được bao bọc bởi nhũng thanh gỗ uốn lượn mềm mại đã biến công trình thành một khối cấu trúc xuyên suốt giúp cho ánh sáng tự nhiên dễ dàng thâm nhập vào bên trong và giảm thiểu lượng tiêu thụ năng lượng cần thiết. Công trình bao gồm 3 tầng và mỗi tầng thể hiện một bầu sinh quyển khác nhau.

Thiết kế kiến trúc đẹp của Azerbaijan tại Expo 2015

Thiết kế kiến trúc đẹp của Azerbaijan tại Expo 2015

Thiết kế kiến trúc đẹp của Azerbaijan tại Expo 2015

Thiết kế kiến trúc đẹp của Azerbaijan tại Expo 2015

Thiết kế kiến trúc đẹp của Azerbaijan tại Expo 2015

Thiết kế kiến trúc đẹp của Azerbaijan tại Expo 2015

Thiết kế kiến trúc đẹp của Azerbaijan tại Expo 2015

Thiết kế kiến trúc đẹp của Azerbaijan tại Expo 2015

Thiết kế kiến trúc đẹp của Azerbaijan tại Expo 2015

Thiết kế kiến trúc đẹp của Azerbaijan tại Expo 2015

Thiết kế kiến trúc đẹp của Azerbaijan tại Expo 2015

Thiết kế kiến trúc đẹp của Azerbaijan tại Expo 2015

Thiết kế kiến trúc đẹp của Azerbaijan tại Expo 2015


Từ khóa: thiết kế kiến trúc

Thiết kế kiến trúc đẹp của Azerbaijan tại Expo 2015

Là một thiết kế kiến trúc đẹp của Azerbaijan tại Expo 2015, công trình được xây dựng theo hệ thống mô-đun cho phép một sự linh hoạt của không gian

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: