Công ty King nổi tiếng với những trò chơi như Candy CrushCandy Crush Soda v.v...đã công bố những hình ảnh về công ty mới của họ tại Thụy Điển với những thiết kế đầy màu sắc. Để truyền cảm hứng sáng tác cho nhân viên họ yêu cầu các kiến trúc sư không chỉ là một thiết kế văn phòng mà còn là một vương quốc đầy màu sắc với những ý tưởng, chi tiết và hình ảnh trong những trò chơi họ đã phát triển

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

từ khóa: thiết kế kiến trúc

Thiết kế đầy màu sắc của công ty trò chơi Candy Crush

Công ty King nổi tiếng với những trò chơi như Candy Crush, Candy Crush Soda v.v...đã công bố những hình ảnh về công ty mới của họ tại Thụy Điển với những thiết kế đầy màu sắc

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: