Đây là một siêu phẩm kiến trúc của Zaha Hadid Archtiects tại cuộc thi quốc tế được tài trợ bởi Joint Stock National Company in Astana, Kazakhstan cho cuộc triển lãm quốc tế Astana Expo 2017 với chủ đề "Năng lượng tương lai" nhằm mục đích nâng cao nhận thức các nguồn tài nguyên năng lượng, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường cùng tìm kiếm kỹ thuật và các giải pháp kiến trúc sáng tạo

Siêu phẩm kiến trúc của Zaha Hadid tại Astana Expo 2017

Siêu phẩm kiến trúc của Zaha Hadid tại Astana Expo 2017

Siêu phẩm kiến trúc của Zaha Hadid tại Astana Expo 2017

Siêu phẩm kiến trúc của Zaha Hadid tại Astana Expo 2017

Siêu phẩm kiến trúc của Zaha Hadid tại Astana Expo 2017

Siêu phẩm kiến trúc của Zaha Hadid tại Astana Expo 2017

Siêu phẩm kiến trúc của Zaha Hadid tại Astana Expo 2017

Siêu phẩm kiến trúc của Zaha Hadid tại Astana Expo 2017

Siêu phẩm kiến trúc của Zaha Hadid tại Astana Expo 2017

Siêu phẩm kiến trúc của Zaha Hadid tại Astana Expo 2017

Siêu phẩm kiến trúc của Zaha Hadid tại Astana Expo 2017

Siêu phẩm kiến trúc của Zaha Hadid tại Astana Expo 2017


Xem thêm: thiết kế kiến trúc

Siêu phẩm kiến trúc của Zaha Hadid tại Astana Expo 2017

Đây là một siêu phẩm kiến trúc của Zaha Hadid Archtiects cho cuộc triển lãm quốc tế Astana Expo 2017 với chủ đề Năng lượng tương lai

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: