Theo GIEC (nhóm chuyên gia liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu) đã cảnh báo trong tương lai sẽ có nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam sẽ đối mặt với những trận lũ lụt thế kỷ tàn phá lãnh thổ nặng nề. Vì vậy các kiến trúc sư của Vincent Callebaut đã thiết kế một khái niệm thành phố nổi với kiến trúc cực kỳ ấn tượng mở ra một giải pháp giải cứu trước tình xấu của thiên nhiên.Các kiến trúc sư đã tạo ra những hòn đảo và hệ sinh thái nhân tạo giúp cho con người có một "ngôi nhà mới" đối phó với những thiên tai của tự nhiên

Kiến trúc tương lai đối phó với biến đổi khí hậu

Kiến trúc tương lai đối phó với biến đổi khí hậu

Kiến trúc tương lai đối phó với biến đổi khí hậu

Kiến trúc tương lai đối phó với biến đổi khí hậu

Kiến trúc tương lai đối phó với biến đổi khí hậu

Kiến trúc tương lai đối phó với biến đổi khí hậu

Kiến trúc tương lai đối phó với biến đổi khí hậu

Kiến trúc tương lai đối phó với biến đổi khí hậu

Kiến trúc tương lai đối phó với biến đổi khí hậu

Kiến trúc tương lai đối phó với biến đổi khí hậu

Kiến trúc tương lai đối phó với biến đổi khí hậu

Kiến trúc tương lai đối phó với biến đổi khí hậu


từ khóa: thiết kế kiến trúc

Kiến trúc tương lai đối phó với biến đổi khí hậu

Các kiến trúc sư của Vincent Callebaut đã thiết kế một khái niệm thành phố nổi với kiến trúc cực kỳ ấn tượng mở ra một giải pháp giải cứu trước tình xấu của thiên nhiên

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: