Với tên gọi "The new air of Paris", các kiến trúc sư và họa sĩ của Planning Korea đã giới thiệu một dự án khu phức hợp với thiết kế kiến trúc theo phong cách vị lai độc đáo. Dự án là một trong 23 địa điểm của đề án đổi mới của thành phố Paris. Lấy ý tưởng từ những vi sinh vật trong tự nhiên, các kiến trúc sư đã tạo ra một đô thị với kiến trúc bền vững cung cấp những căn hộ, văn phòng, cửa hàng thương mại và bán lẻ tạo thành một mạng lưới kết nối với nhau một cách chặt chẽ

Kiến trúc độc đáo của khu dân cư tương lai tại Paris

Kiến trúc độc đáo của khu dân cư tương lai tại Paris

Kiến trúc độc đáo của khu dân cư tương lai tại Paris

Kiến trúc độc đáo của khu dân cư tương lai tại Paris

Kiến trúc độc đáo của khu dân cư tương lai tại Paris

Kiến trúc độc đáo của khu dân cư tương lai tại Paris

Kiến trúc độc đáo của khu dân cư tương lai tại Paris

Kiến trúc độc đáo của khu dân cư tương lai tại Paris

Kiến trúc độc đáo của khu dân cư tương lai tại Paris

Kiến trúc độc đáo của khu dân cư tương lai tại Paris

Ảnh: Planning Korea

Xem thêm thiết kế kiến trúc

Kiến trúc độc đáo của khu dân cư tương lai tại Paris

Với tên gọi "The new air of Paris", các kiến trúc sư và họa sĩ của Planning Korea Group đã giới thiệu một dự án khu phức hợp với thiết kế kiến trúc theo phong cách vị lai độc đáo

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: