Với tên gọi Nippon Moon, bánh xe quan sát khổng lồ (GOW) tại Nhật Bản được thiết kế bởi UNStudio để tạo ra một hành trình tham quan môi trường và văn hóa đầy thú vị. Toàn bộ kiến trúc được xác định trong 4 yếu tố chính: tăng cường các giác quan, tương tác, kinh nghiệm và chủ nghĩa lãng mạn. Thông qua việc lồng ghép các yếu tố trên để tạo ra một thế giới ảo mà du khách sẽ kích thích trí tưởng tượng và trở thành một phần của mạng lưới xã hội xoay quanh bánh xe khổng lồ này

Kiến trúc độc đáo của bánh xe quan sát tại Nhật Bản

Kiến trúc độc đáo của bánh xe quan sát tại Nhật Bản

Kiến trúc độc đáo của bánh xe quan sát tại Nhật Bản

Kiến trúc độc đáo của bánh xe quan sát tại Nhật Bản

Kiến trúc độc đáo của bánh xe quan sát tại Nhật Bản

Kiến trúc độc đáo của bánh xe quan sát tại Nhật Bản

Kiến trúc độc đáo của bánh xe quan sát tại Nhật Bản

Kiến trúc độc đáo của bánh xe quan sát tại Nhật Bản

Ảnh: UNStudio

Xem thêm thiết kế kiến trúc

Kiến trúc độc đáo của bánh xe quan sát tại Nhật Bản

Với tên gọi Nippon Moon, bánh xe quan sát khổng lồ (GOW) tại Nhật Bản được thiết kế bởi UNStudio để tạo ra một hành trình tham quan môi trường và văn hóa đầy thú vị

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: