Mất 3 năm để xây dựng, ngôi nhà đẹp được chủ nhân gọi là "Ngôi nhà bên hồ" với nội thất bằng kính sang trọng và độc đáo. Trải rộng trên 5 tầng, ngôi nhà được xây dựng với các vật liệu chính như bê tông, sắt và kính. Phần lớn các bức tường hướng ra bờ hồ đều được thay bằng những tấm kính lớn để có thể dễ dàng quan sát cảnh hồ tuyệt đẹp. Hãy cùng tham quan ngôi nhà đẹp này!

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng


Từ khóa: nha dep

Nhà đẹp bên hồ với nội thất kính sang trọng

Mất 3 năm để xây dựng, ngôi nhà đẹp được chủ nhân gọi là "Ngôi nhà bên hồ" với nội thất bằng kính sang trọng và độc đáo

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: