Được xây dựng từ khá lâu, các kiến trúc sư đã biến nó từ ngôi  nhà cấp 4 cũ nát thành một ngôi   nhà phố đẹp với thiết kế hiện đại và thoáng mát hơn. Vì được xây dựng cách đây khá lâu, nên có nhiều chi tiết đã "lỗi thời" như những chiếc cửa sổ quá nhỏ, không gian bí bức và tù túng. Ngôi nhà dường như được xây mới, với các chi tiết hiện đại và thoáng mát hơn

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát


Từ khóa: nha pho dep

Làm mới không gian sống cho nhà phố 3 tầng cũ nát

Được xây dựng từ khá lâu, các kiến trúc sư đã biến nó từ ngôi nhà cấp 4 cũ nát thành một ngôi nhà phố đẹp với thiết kế hiện đại và thoáng mát hơn

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: