Toàn bộ thiết kế căn hộ chung cư được bao trùm trong 2 tông màu trắng đen tương phản cùng phong cách hiện đại sang trọng. Bạn sẽ dễ dàng thấy rõ sự phối hợp hoàn hảo của 2 màu trắng đen qua các không gian sống đặc biệt là 2 phòng ngủ với một đen chủ đạo và một trắng chủ đạo

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản


Từ khóa: căn hộ chung cư

Căn hộ 2 phòng ngủ với 2 màu trắng đen tương phản

Toàn bộ thiết kế căn hộ chung cư được bao trùm trong 2 tông màu trắng đen tương phản cùng phong cách hiện đại sang trọng

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: