Là sự kết hợp khéo léo giữa đá, kính và sắt, mẫu biệt thự đẹp như một tác phẩm khổng lồ với cảm hứng pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc. Các nhà thiết kế đã sử dụng các màu sắc tương phản mạnh mẽ để phù hợp với thiết kế tổng thể. Các thiết kế không gian mở kết hợp với những tấm kính lớn tạo nên một sự liên kết liền mạch giữa các không gian.

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc


Mẫu biệt thự siêu hiện đại với kiến trúc độc đáo
Biệt thự đẹp với kiến trúc hình học độc đáo

Biệt thự đẹp pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Là sự kết hợp khéo léo giữa đá, kính và sắt, mẫu biệt thự đẹp như một tác phẩm khổng lồ với cảm hứng pha trộn giữa nghệ thuật và kiến trúc

Cảm nhận của bạn về bài viết

Xem thêm những bài viết khác: